تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
فوق لیسانس 
1389 
مبانی نظری اسلام 
دانشگاه معارف اسلامی قم 
18.78 
دکترا 
 
فلسفه هنر 
بوعلی سینا 
0.00 
خارج