مبانی فقهی اقتصاد اسلامی
44 بازدید
محل ارائه: شخصی
مقطع: لیسانس
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این درس برای دانشجویان گروه اقتصاد دانشکده اقتصاد دانشگاه بوعلی تدریس می شود.